Politica de Confidențialitate

versiune actualizata la: 01 ianuarie 2017.

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, SOLUTIONS CENTER SRL prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

SOLUTIONS CENTER SRL este operator prelucrare date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 22736.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:
(a) Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
(b) Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
(c) Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
(d) Confidențialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele unei instituții, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncă și în fișa postului o clauză de confidențialitate;
(e) Consimțământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțămantul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
(f) Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
(g) Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
(h) Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

SOLUTIONS CENTER SRL se angajează să folosească datele clienților exclusiv pentru scopul pentru care au fost introduse (înregistrate în platforma online www.mypos.ro), informări comerciale despre produsele si serviciile comercializate în platforma noastră online. Ne obligăm să nu transmitem datele personale către terți și să respectăm confidențialitatea datelor. SOLUTIONS CENTER SRL nu încurajează SPAM-ul, nu facem schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane, nu furnizăm adresa dumneavoastră către terți.

Notă de informare privind protecția datelor personale
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SOLUTIONS CENTER SRL are obligația de a administra numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o altă persoană și în condiții de maximă securitate. Scopul solicitării și colectării datelor cu caracter personal este de a opera, înregistra, presta si imbunatati serviciile comandate de dumneavoastră online.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție și editare a datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum și dreptul de a vă adresa justiției sau să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru a beneficia de aceste drepturi, vă rugăm sa ne trimiteți o cerere scrisă prin poștă sau curier rapid pe adresa societății noastre SOLUTIONS CENTER SRL: Constanța, Str. Ion Adam, nr. 22, Cod postal 900620.

Dreptul de a va modifica și șterge datele deținute de mypos.ro
mypos.ro conferă dreptul utilizatorului de a modifica/edita datele de contact înregistrate sau de a vă dezabona de la serviciile oferite. De asemenea aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor dumneavoastră oricând fără a motiva decizia aleasă.

Securitatea datelor
Pentru confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră, înregistrarea și autentificarea pe mypos.ro implică introducerea unei parole.

Feedback
mypos.ro oferă posibilitatea de a trimite comentarii, întrebări și sugestii sau de a propune produse/servicii. Toate datele trimise de către dumneavoastră în aceste scopuri vor fi folosite ținând cont de confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră.

Modificări ale politicii de confidențialitate
Dacă considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate vă rugăm sa ne contactați la telefon/fax: 0241 515.517/0241 515.518, e-mail: notice@mypos.ro sau prin poștă la adresa punctului de lucru SOLUTIONS CENTER SRL din Constanța, Str. Ion Adam, Nr. 22, CP 900620.

De asemenea, pentru mai multe detalii şi informații sau pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată.

Demo Gratuit