Politica de Confidențialitate

versiune actualizata la: 21 mai 2018.

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, SOLUTIONS CENTER SRL prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.

SOLUTIONS CENTER SRL este operator prelucrare date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 22736.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:
(a) Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
(b) Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
(c) Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
(d) Confidențialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele unei instituții, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncă și în fișa postului o clauză de confidențialitate;
(e) Consimțământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțămantul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
(f) Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
(g) Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
(h) Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

SOLUTIONS CENTER SRL se angajează să folosească datele clienților exclusiv pentru scopul pentru care au fost introduse (înregistrate în platforma online www.mypos.ro), informări comerciale despre produsele si serviciile comercializate în platforma noastră online. Ne obligăm să nu transmitem datele personale către terți și să respectăm confidențialitatea datelor. SOLUTIONS CENTER SRL nu încurajează SPAM-ul, nu facem schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane, nu furnizăm adresa dumneavoastră către terți.

Notă de informare privind protecția datelor personale
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SOLUTIONS CENTER SRL are obligația de a administra numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o altă persoană și în condiții de maximă securitate. Scopul solicitării și colectării datelor cu caracter personal este de a opera, înregistra, presta si imbunatati serviciile comandate de dumneavoastră online.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție și editare a datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum și dreptul de a vă adresa justiției sau să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru a beneficia de aceste drepturi, vă rugăm sa ne trimiteți o cerere scrisă prin poștă sau curier rapid pe adresa societății noastre SOLUTIONS CENTER SRL: Constanța, Str. Ion Adam, nr. 22, Cod postal 900620.

Dreptul de a va modifica și șterge datele deținute de mypos.ro
mypos.ro conferă dreptul utilizatorului de a modifica/edita datele de contact înregistrate sau de a vă dezabona de la serviciile oferite. De asemenea aveți dreptul să ne solicitați ștergerea datelor dumneavoastră oricând fără a motiva decizia aleasă.

Securitatea datelor
Pentru confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră, înregistrarea și autentificarea pe mypos.ro implică introducerea unei parole.

Feedback
mypos.ro oferă posibilitatea de a trimite comentarii, întrebări și sugestii sau de a propune produse/servicii. Toate datele trimise de către dumneavoastră în aceste scopuri vor fi folosite ținând cont de confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră.

Informatii cu privire la procesarea datelor

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare online a clienților și, în cursul viitoarelor tranzacții comerciale, în scopul încheierii și executării contractului. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 lit. b) GDPR.

Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin înregistrarea pe site-ul nostru și în timpul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare, în scopul derulării relațiilor comerciale și a analizei datelor. De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS sau telefon.

În scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice (ex. Registrul Comerțului, Ministerul Finanțelor Publice, etc.). Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 lit. f) GDPR.

Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de înregistrare online a clienților și pe parcursul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare vor fi procesate de noi și în scopul de a vă oferi informații despre campaniile de publicitate și de marketing. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 lit. f) GDPR.

Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre și de a extinde relația cu clienții. În cazul în care ne-ați dat consimțământul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a vă furniza informațiile noastre prin e-mail, SMS sau telefon. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 lit. a) GDPR.

Beneficiarii datelor

Pentru a atinge scopurile menționate mai sus, utilizăm furnizori de servicii, respectiv împuterniciți conform Art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noștri de servicii pentru hosting, platforma și serviciile de întreținere, furnizorii de servicii de curierat sau furnizorii noștri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor și SMS-urilor, contactarea telefonică sau imprimarea de materiale publicitare personalizate.

Asigurăm prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obișnuit un alt nivel de protecție a datelor și pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege.

Pentru mai multe informații despre protecția corespunzătoare a transferului internațional de date sau a copiei acestora, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor prin e-mail la adresa: info@mypos.ro.

Furnizarea Obligatorie/Voluntară de Date și Durata păstrării acestora

Furnizarea urmatoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dvs. și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului (= denumirea companiei dvs.), industria, forma juridică, adresa de facturare, numărul de telefon al companiei, cod fiscal (în ceea ce privește clienții din UE: număr de înregistrare în scopuri de TVA), datele de identificare ale unei / unor persoane autorizate pentru achiziții (de exemplu proprietarul afacerii), funcția persoanei autorizate pentru cumpărare (de exemplu proprietarul afacerii sau cumpărătorul), dovada existenței societății dvs.

Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteți obligați să ne furnizați aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs. Datele dvs. personale vor fi stocate până la momentul încetării relației cu clientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor dvs. personale către autoritățile publice în scopul îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 lit. c) GDPR.

Drepturile dumneavoastra

Ca persoană vizată, puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, Art. 15 GDPR),

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de rectificare, Art. 16 GDPR),

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, Art. 17 GDPR),

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, Art. 18 GDPR),

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, Art. 20 GDPR),

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, Art. 21 GDPR),

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, Art. 7 GDPR),

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, Art. 77 GDPR).

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.

Modificări ale politicii de confidențialitate
Dacă considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate vă rugăm sa ne contactați la telefon/fax: 0241 515.517/0241 515.518, e-mail: info@mypos.ro sau prin poștă la adresa punctului de lucru SOLUTIONS CENTER SRL din Constanța, Str. Ion Adam, Nr. 22, CP 900620.

Demo Gratuit