Termeni și Condiții

Acord de licență al utilizatorului pentru programul software myPOS

versiune actualizata la: 01 ianuarie 2017

 

Bun Venit la myPOS

 

Acest Acord este o intelegere legala intre dumneavoastra – Client si Furnizorul de Servicii – SOLUTIONS CENTER S.R.L. privind utilizarea si accesul la SERVICII, care include programul software myPOS pentru calculator si de asemenea materiale tiparite si documentatie „online” sau electronica, toate acestea fiind protejate de legile dreptului de autor din Romania si de tratatele internationale. Acest acord este valabil pe teritoriul Romaniei.

 

Utilizarea si accesul la SERVICII va este oferit cu conditia ca dumneavostra sa cititi si sa acceptati acesti termeni si conditii. Acest Acord prezinta obligatiile myPOS in calitate de furnizor de servicii precum si obligatiile dumneavoastra in calitate de client.

Daca va inregistrati pentru o perioada de acces gratuit la SERVICIILE noastre, prezentul acord este valabil pentru aceasta perioada de acces gratuit.

 

SELECTAND “ACCEPT” / SEMNAREA SI STAMPILAREA ACESTUI ACORD SAU INSTALAND, ACCESAND SAU FOLOSIND ORICE SECTIUNE A SERVICIILOR ADMITETI CA ATI CITIT PREZENTUL CONTRACT, ATI INTELES CONTRACTUL PRECUM SI TERMENII SI CONDITIILE ACESTUIA SI CA VA LUATI ANGAJAMENTUL DE A LE RESPECTA.

 

In cazul in care incheiati prezentul Acord in numele unei companii sau a unei persoane juridice, dumneavoastra veti avea autoritatea de a obliga o astfel de entitate precum si partile afiliate acesteia la respectarea acestor termeni si conditii, iar termenii „dumneavoastra” sau „ale dumneavoastra” vor face referire la o astfel de entitate precum si partile afiliate acesteia. IN CAZUL IN CARE NU AVETI ACEASTA AUTORITATE SAU NU SUNTETI DE ACORD CU NICIUNUL DIN TERMENII SI CONDITIILE ACESTUI ACORD, NU TREBUIE SA SELECTATI “ACCEPT”/ SA SEMNATI SI STAMPILATI ACEST ACORD SI ASTFEL NU VETI PUTEA FOLOSI NICIUNUL DIN ACESTE SERVICII.
Utilizand sau instaland in orice fel programul software myPOS (indiferent de versiunile sau modulele acestuia), demonstrati intelegerea si acceptarea in totalitate a conditiilor din prezentul Acord. Daca nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii nu instalati si nu utilizati programul software myPOS in nicio forma a sa.
O copie a acestui Acord (amendata la anumite intervale de timp) precum si Politica noastra de Confidentialitate se regasesc la http://mypos.ro/termeni-si-conditii si http://mypos.ro/politica-de-confidentialitate .
Nu veti putea accesa SERVICIILE daca sunteti unul din concurentii nostri directi, exceptand situatia in care aveti acordul nostru scris in prealabil. In plus, nu veti putea accesa SERVICIILE in scopul monitorizarii disponibilitatii, performantei sau functionalitatii acestora, sau in alte scopuri competitive sau de analiza comparativa.
Acordul  intră in vigoare începând cu data la care va exprimati acceptul. Utilizarea serviciilor se supune prevederilor versiunii celei mai curente a acestui Acord la momentul utilizarii.

 

1.   Definitii & Interpretare
In prezentul Contract, termenii enumerati mai jos au urmatorul inteles:
„Furnizor de servicii se refera la SOLUTIONS CENTER S.R.L.,cu sediul social in Constanta, Str Solidaritatii, Nr. 7, Romania, avand C.U.I. RO17007933, Nr. Inregistrare O.R.C. J13/8540/2004, cont bancar RO03 BITR 0014 1007 5047 RO01 deschis la Veneto Banca.
„Client” se referă la persoana juridica romană semnatară a prezentului Acord, având datele de identificare din Acord, care beneficiaza de serviciile Furnizorului de Sevicii.
“Utilizator” reprezintă persoana fizică autorizata de Client să utilizeze, în tot sau în parte, programul software myPOS contractat de Client prin prezentul Acord.
“Parte afiliata” inseamna orice entitate care controleaza in mod direct sau indirect, este controlata de, sau se supune unui control comun de catre entitatea subiect.
Controlul” pentru scopurile acestei definitii, inseamna proprietate directa sau indirecta sau control asupra unui procent mai  mare de 50% din drepturile de vot a entitatii subiect.
Acord inseamna acest Contract de servicii, inclusiv Acordul de licenta al utilizatorului pentru programul software myPOS.
“Noi, noua, al nostru, myPOS” reprezinta SOLUTIONS CENTER S.R.L.
“Dumneavoastra” sau “al dumneavoastra” reprezinta persoana care se inregistreaza pentru utilizarea Serviciilor, semnatara a prezentului Acord,  si include orice entitate in numele careia se inregistreaza respectiva persoana pentru utilizarea Serviciului.
“Website” inseamna un site Internet pe domeniul www.mypos.ro sau orice alt site operat de noi prin intermediul caruia dvs. puteti accesa Serviciile.
“Servicii” inseamna produsele si servicii (incluzand programul Software myPOS ca un serviciu) care sunt comandate de dumneavoastra pentru o perioada de acces gratuit sau abonare prin intermediul unui Plan de Abonare si pus la dispozitie de noi online pe pagina de internet, incluzand componentele offline asociate asa cum sunt descrise in Materialul myPOS.  Aceste Servicii exclud aplicatiile Non-myPOS.
“Servicii Beta” inseamna serviciile noastre care nu sunt in general disponibile clientilor.
“Program Software” reprezinta program software myPOS si documentatia asociata, inclusiv dar fara a se limita la orice aplicatii care ruleaza pe calculator/POS/mobil sau tableta aferente Serviciilor, continut fisier, drivere sau fonturi.
“Material myPOS” inseamna toate documentele si orice documente furnizate de myPOS inclusiv dar fara a se limita la: programul software, filme video, manuale de utilizare, ghiduri de utilizare, materiale suport sau de formare, actualizate in mod regulat, accesibile prin intermediul site-ului sau prin logarea la programul software myPOS.
“Tarif abonament reprezinta tariful lunar (exclusiv TVA) platit de dvs. (pe care il putem modifica la anumite intervale de timp printr-o notificare prealabila trimisa catre dvs.) conform  Planului de Abonare pentru care ati optat sa va abonati.
“Plan de abonare” reprezinta planurile disponibile pentru abonare si pot varia in functie de Serviciile disponibile si tariful de abonare.
“Datele dvs.” reprezinta datele introduse de dvs. sau cu autoritatea dvs. pe website.
“Informatie Confidentiala” include toate informatiile (inclusiv drepturile de proprietate intelectuala, secretele de comert si know-how, produsele, operatiunile, eforturile de cercetare si dezvoltare, inventiile, secretele de afaceri, programele pentru calculator, planurile, intentiile, oportunitatile de piata, procesele, retetele, formulele, relatiile de afaceri Furnizor Servicii si Client, operatiuni financiare si alte operatiuni de afaceri ale partilor) schimbate intre parti (inclusiv angajaţii, consultanţii sau agenţii partilor) cu privire la prezentul Acord, fie in scris, electronic sau verbal sau prin accesul la sediul, echipamentul sau facilitatile partilor, incluzand Serviciile,  insa excluzand informatiile care sunt, sau devin publice altfel decat prin intermediul unei dezvaluiri neautorizate de catre alta parte.
“Drepturi de Proprietate Intelectuala” inseamna drepturi de autor, drepturi morale, marca comerciala, imagine de marca, brevet, secret comercial, competitie neloiala precum si oricare alte drepturi de proprietate intelectuala.
“Aplicatiile Non-myPOS” reprezinta o aplicatie software offline sau bazata pe internet care este pusa la dispozitie de dvs. sau de catre o terta parte si interactioneaza cu un Serviciu, incluzand spre exemplu, o aplicatie care este dezvoltata de dumneavoastra sau pentru dumneavoastra.
 

2.    Acces gratuit
2.1  In cazul in care va inregistrati pentru acces gratuit, va vom pune la dispozitie unul sau mai multe Servicii pentru a fi accesate gratuit conform Planului de abonare pana la finalul acestei perioade pentru care v-ati inregistrat sa folositi Serviciile aplicabile (respectiv pana la schimbarea modalitatii de abonare sau incetarea prezentului Acord).
2.2  Va rugam sa revizuiti documentul denumit Manual de utilizare myPOS in timpul perioadei de acces gratuit astfel incat sa va familiarizati cu caractericticile si functiile Serviciilor inainte de a lua decizia de schimba modalitatea de abonare conform Planulului de Abonare.

3.    Servicii Beta
3.1  La anumite intervale de timp, va putem invita sa incercati Serviciile Beta cu titlu gratuit. Este la latitudinea dvs. de a accepta sau declina un astfel de acces gratuit. Serviciile Beta vor fi clar desemnate ca servicii beta, pilot, utilizare limitata, previzualizare dezvoltator, non-productie, evaluare sau prin descrierea unui import similar.
3.2  Serviciile Beta se folosesc in scopul evaluarii si nu al productiei, nu sunt considerate “Servicii” conform acestui Acord, nu sunt suportate si se pot supune unor termeni suplimentari.
3.3  In cazul in care nu se specifica altfel, in orice perioada putem intrerupe Serviciile Beta oricand dorim si sa nu le mai facem general disponibile.

4.    Utilizarea serviciilor
4.1  In baza acestui Acord, asiguram dreptul neexclusiv, netransferabil, revocabil pentru:
(a)   Accesul si utilizarea serviciilor in conformitate cu tipul planului dvs. de abonare; si
(b)   Accesul serviciilor in baza termenilor si conditiilor stabilite in prezentul Acord; si
(c)   Accesul serviciilor strict in conformitate cu prevederile acestui Acord.
4.2  Serviciile nu pot fi copiate, modificate sau utilizate in nici un mod fara autorizarea expresa a myPOS prin acest Acord.
4.3  Nu vi se acorda alte drepturi sau alta licenta de utilizare a serviciilor.
4.4  Ca parte din aceste servicii putem descarca si instala in mod automat actualizarile programului software. Aceste actualizari sunt concepute in vederea imbunatatirii, consolidarii si dezvoltarii Serviciilor si pot lua forma unor bug fix-uri, functii consolidate, module noi software precum si versiuni complet noi. Dvs. agreati sa primiti astfel de actualizari (si sa ne permiteti noua sa vi le livram cu sau fara stiinta dvs.) ca parte din utilizarea dvs. de Servicii. Serviciile de actualizare respectiv  functii consolidate, module noi software si versiuni complet noi nu sunt disponibile gratuit pentru clientii care s-au inregistrat pentru acces gratuit la utilizarea programului software myPOS.
4.5  Sunteti responsabil pentru obtinerea si intretinerea oricaror echipamente sau servicii auxiliare necesare pentru accesarea si utilizarea Serviciilor myPOS  de pe Calculator/ POS/mobil si tableta (exemplu: furnizare echipamente hardware, servicii internet, servicii telefonie mobile, servicii mentenanta hardware)
4.6  In cazul problemelor tehnice dvs. trebuie sa depuneti toate eforturile in vederea investigarii si diagnosticarii problemelor inainte de a ne contacta pe noi. In cazul in care veti avea totusi nevoie de suportul nostru tehnic, va rugam sa verificati Manualul de Utilizare myPOS precum si alte mijloace de asistenta de pe site-ul de internet si in caz de nereusita, sa ne scrieti un e-mail la support@mypos.ro.

5.    Abonamente si tarife
5.1  Pentru a beneficia de accesul si utilizarea Serviciilor myPOS Clientul va achita un tarif lunar conform Planului de abonare agreat in scris sau electronic. Planul de abonare agreat de dvs. este parte integranta din prezentul Acord.
5.2  Nu veti avea dreptul sa accesati serviciile daca nu achitati tariful de abonare conform Planului de abonare agreat si anexat la prezentul Acord.
5.3  myPOS va emite factura lunar, in primele 5 zile ale lunii, reprezentand tariful de abonare pentru luna in curs. Factura se va emite in Lei la cursul BNR valabil in ziua facturarii. Clientul va plati valoarea facturii in termen de 5 zile de la data primirii facturii. Factura se comunica Clientului electronic sau fizic la adresele prevazute prevazute in Acord sau in inregistrarea pe site-ul nostru.
5.4  Modalitati de plata a tarifului de abonare:
(a)   numerar, la sediul Furnizorului de servicii;
(b)   prin transfer bancar , cu ordin de plata, in contul Furnizorului de servicii myPOS mentionat in prezentul Acord;
(c)   cu cartea dvs. de credit sau prin debitare directa din contul dvs. bancar mentionat in prezentul Acord.
5.5  Abonamentul dvs. conform Planului de Abonare este reinnoit in mod automat, cu conditia sa nu fie anulat de dvs. Tariful de abonare se supune modificarilor ulterioare, insa veti fi notificat cu cel putin 30 zile inainte de orice crestere/scadere a tarifului de abonare.
5.6  Aveti dreptul de a anula abonamentul dvs. in orice moment, numai cu respectarea clauzelor prevazute la art. 18 Incetarea Acordului.
5.7  Nu sunt incluse in abonamentul lunar serviciile de interventie tehnica telefonica/online/cu deplasare la sediul clientului. Pentru aceste servicii solicitate de client se percep tarife suplimentare ce vor fi comunicate acestuia la momentul solicitarii.

6.    Termenul Acordului
6.1  Prezentul Acord a fost incheiat pentru o perioada de 12 luni de la data intrarii in vigoare si se reinnoieste automat pentru inca 12 luni de fiecare data, daca nu inceteaza conform art.18 Incetarea Acordului.

7.    Furnizori Non-myPOS
7.1  Noi sau terte parti pot face disponibile produse sau servicii tertelor parti inclusiv aplicatii Non-myPOS, implementarea acestora precum si alte servicii de consultanta. Orice achizitie facuta de dvs. a unor astfel de produse sau servicii Non-myPOS precum si orice schimb de date intre dvs. si furnizorul Non-myPOS se va realiza numai intre dvs. si respectivul furnizor Non-myPOS. Nu oferim garantii sau suport aplicatiilor Non-myPOS sau altor produse si servicii Non-myPOS.
7.2  In cazul in care instalati sau validati o aplicatie Non-myPOS in vederea utilizarii unui Serviciu, dvs. ne autorizati sa permitem furnizorului acelei aplicatii Non-myPOS sa acceseze datele dvs. solicitate pentru interoperarea Aplicatiei Non-myPOS cu Serviciul. Nu ne facem responsabili pentru o eventuala divulgare, modificare sau stergere a datelor dvs. rezultate in urma accesului Aplicatiei Non-myPOS sau a furnizorului Non-myPOS.
7.3  Dvs. sunteti de acord ca noi nu suntem responsabili pentru disponibilitatea sau continutul website-urilor sau serviciilor care nu sunt in portofoliul myPOS.

8.    Protectia datelor cu caracter personal
8.1  Detinem o politica privind protectia datelor cu caracter personal care stabileste modul in care utilizam, colectam si stocam informatiile personale. Va recomandam sa cititi politica noastra privind protectia datelor cu caracter personal pe adresa web http://mypos.ro/politica-de-confidentialitate  (Politica myPOS privind protectia datelor). Dvs. va exprimati acordul ca noi sa folosim datele dvs. in conformitate cu politica myPOS privind protectia datelor cu caracter personal. Datele dvs. includ informatii asa cum sunt definite in politica myPOS privind protectia datelor cu caracter personal. Sunteti de acord si intelegeti ca datele dvs. vor fi stocate pe servere „in the cloud” si astfel pot fi transferate in alte tari.
8.2  Va exprimati acordul de a utiliza, colecta si stoca informatiile personale si datele in conformitate cu legile privind protectia datelor cu caracter personal aplicabile, inclusiv dar fara a se limita la legislatia aplicabila in tara sau regiunea in care aveti resedinta sau in care folositi respectivul Serviciu.

9.    Confidentialitate
9.1  In cazul in care partea relevanta nu detine consimtamantul in scris din partea celeilalte sau in cazul in care nu se impune astfel prin lege:
(a)   fiecare parte va respecta confidentialitatea privind toate informatiile confidentiale referitoare la cealalta parte obtinute in baza acestui Acord.
(b)   nicio parte nu va divulga, sau face disponibile informatiile confidentiale cu privire la cealalta parte, fara acordul scris in prealabil al acesteia, si nu va folosi aceleasi date in favoarea sa, decat pe cele stipulate de prezentul Acord.
9.2  Obligatiile fiecarei parti se mentin 2 ani dupa rezilierea prezentului acord.
9.3  Prevederile articolului 9.1 nu se vor aplica niciunei informatii care:
(a)   Este sau devine publica altfel decat prin incalcarea acestei clauze;
(b)   A fost primita de la o terta parte care a achizitionat-o in mod legal si care nu are obligatia de restrictionare a divulgarii  acesteia;
(c)   Se afla in posesia partii primitoare fara restricitii privind divulgarea inainte de data primirii de la partea care face dezvaluirea; sau
(d)   Este dezvoltata in mod independent fara acces la Informatiile Confidentiale.

10.    Proprietate intelectuala
10.1  Dvs. detineti dreptul de proprietate si proprietate intelectuala aferente datelor dvs.
10.2  Noi sau Licentiatorii nostri detinem toate drepturile de proprietate intelectuala aferente Serviciilor, inclusiv programele software, Website si Material myPOS si lucrarile care deriva din acestea, inclusiv orice dezvoltare sau furnizare efectuata de myPOS sau in numele myPOS de cei afiliati in baza acestui Acord si orice functii care se afla in curs de dezvoltare si servicii Beta care nu pot fi puse la dispozitia dvs.
10.3  Exceptand situatia in care este prevazut in mod expres in prezentul Acord, noi sau Licentiatorii nu garantam drepturi implicite sau exprese in vederea utilizarii Serviciilor (inclusiv programe Software, Website si Materiale myPOS). Toate drepturile, titlurile si interesele, materiale aferente serviciului (inclusiv programe Software, Website si Materiale myPOS), in toate limbile, formatele, si mijloacelor de comunicare media globala, sunt si vor continua sa fie proprietatea exclusiva a noastra si/ sau a licentiatorilor nostri si nimic din acest Acord nu va putea fi interpretat astfel incat sa confere, dvs. sau oricarei terte parti, orice licenta sau drept, implicit, in baza drepturilor de autor sau a celor de proprietate privata.
10.4  Nu aveti obligatia de a ne furniza idei, sugestii sau propuneri (feedback). Insa, daca ne oferiti feedback-ul dvs., il putem folosi in orice scop fara a va oferi nicio compensatie.

11.    Datele dvs.
11.1  Dvs. sunteti de acord ca noi sa detinem dreptul de a limita dimensiunea spatiului de stocare, capacitatea de procesare precum si alte limitari similare descrise in Materialul myPOS care insoteste Serviciile noastre. Va putem solicita sa stergeti datele dvs. Astfel incat sa va incadrati in spatiul limita de stocare asociat contului dvs.
11.2  Sunteti de acord ca dvs., (si nu noi) sunteti responsabil pentru toate datele dvs., va asumati toate riscurile asociate datelor dvs., inclusiv orice legatura cu acuratetea, caracterul complet si utilitatea acestora.
11.3  Dvs. Aveti obligatia sa pastrati copii (salvari/back-up) pentru toate datele dvs. introduse in serviciul myPOS.  Noi (myPOS) nu raspundem pentru pierderea datelor dvs. indiferent de cauza care a determinat aceasta pierdere.

12.    Obligatiile dvs.
12.1  Va obligati sa respectati urmatoarele:
(a)  Sa nu modificati, adaptati, traduce sau sa efectuati inginerie inversa asupra oricarui segment al Serviciilor.
(b)  Sa supervizati si sa controlati utilizarea Serviciilor in conformitate cu prezentul Acord.
(c)  Sa va asigurati ca angajatii dvs., subcontractorii si alti agenti care au acces la servicii sunt informati cu privire la termenii si conditiile prezentului Acord.
(d)  Sa nu furnizati sau sa puneti la dispozitie Serviciile sau o parte din acestea sub nicio forma altor persoane decat celor la care se face referire la pct. (c) fara acordul nostru in scris.
(e)  Sa nu folositi Serviciile sau o parte din acestea in alte scopuri care sunt ilegale sau interzise in baza acestui Acord sau a altor legi sau statut.
(f)  Sa nu folositi Serviciile sau orice sectiune a acestora intr-o maniera in care ar putea altera, bloca, supraincarca sau interfera cu utilizarea oricarei alte parti a Serviciilor.
(g)  Sa nu incercati sa obtineti accesul neautorizat la oricare sisteme sau retele computerizate conectate la Servicii prin intermediul unor mijloace neautorizate.
(h)  Sa nu folositi Serviciile in scopul fraudarii, defaimarii, abuzarii, hartuirii, urmaririi, amentintarii sau violarii drepturilor legale (precum drepturile la viata privata si publicitate) altor persoane.
(i)  Sa nu folositi serviciile in vederea publicarii, postarii, incarcarii, distribuirii sau raspandirii oricarui material sau informatii necorespunzatoare, profanatoare, calomniatoare, obscene, indecente sau ilegale.
(j)  Sa nu incarcati sau sa incorporati in Servicii niciun program software sau cod rauvoitor.
(k) Sa nu creati o identitate falsa sau sa folositi serviciile in vederea colectarii de informatii personale ale unui alt utilizator de servicii in orice scop.
(l)  Sa ne furnizati si sa mentineti informatii actuale, complete si precise cerute de formularul de inregistrare aplicabil, daca Serviciile va cer sa deschideti un cont.
(m) Sa mentineti confidentialitatea privind orice parola sau nume de utilizator in cazul in care vi se ofera sau va alegeti o parola si un nume de utilizator.
(n)  Sa ne notificati imediat in cazul unei utilizari neautorizate a contului dvs. sau orice incalcare a normelor de siguranta. Dvs. recunoasteti si agreati ca noi si partile afiliate nu ne facem responsabili pentru o eventuala pierdere pe care o puteti suferi ca urmare a situatiei in care altcineva foloseste parola sau contul dvs., cu sau fara cunostinta dvs.
(o)  Sa nu fraudati, defaimati, sau sa violati drepturile legale (precum dreptul la viata privata sau publicitate) altor persoane.
(p)  Sa respectati toate normele si legile privind protectia datelor, informatii private, spam, telemarketing si contact nesolicitat aplicabile informatiilor personale (precum nume si adrese de e-mail) pe care le colectati, primiti sau accesati sau trimiteti privind Serviciile.
(q)  Sa nu incalcati drepturile de proprietate intelectuala sau alte drepturi de proprietate ale noastre, ale societatilor afliate sau a tertelor parti.
(r)  Sa va asigurati ca stocarea si accesarea datelor dvs. respecta legile aplicabile (inclusiv legile care solicita pastrarea inregistrarilor).
12.2  Sunteti responsabil pentru orice costuri asociate accesului dvs. sau utilizarii serviciilor, inclusiv tarifele de acces la Internet.
12.3  Este raspunderea dvs. de a determina ca Serviciile raspund nevoilor afacerii dvs. si sunt potrivite scopurilor in care sunt folosite.
12.4  Sunteti singurul responsabil pentru respectarea normelor legale si legilor fiscale.
12.5  Sunteti de acord sa utilizati Serviciile in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv legile locale ale tarii sau regiunii in care aveti resedinta sau in care descarcati programul software sau in care utilizati Serviciile.

13.    Garantiile noastre si declinarea responsabilitatii
13.1  Furnizorul de servicii nu asigura, garanteaza si nu isi asuma responsabilitatea pentru efectele folosirii programului software myPOS.
Furnizorul de servicii nu garanteaza ca programul software myPOS va functiona in prezent si in viitor pe alte sisteme decat cele descrise la art 13.5 din cadrul acestui Acord.
Totodata Furnizorul de servicii nu garanteaza ca programul software myPOS va indeplini cerintele dumneavoastra.
Furnizorul de servicii nu va raspunde sub nici o forma pentru documentele emise cu programul software myPOS si pentru urmarile utilizarii programului software myPOS.
Este in totalitate raspunderea Clientului si Utilizatorului asupra integritatii si corectitudinii atat a documentelor emise cu programul software myPOS cat si a informatiilor din baza de date a programului de la orice moment.
Este in totalitate raspunderea Clientului asupra corectitudinii stocurilor sale atat in programul software myPOS cat si fizic si Furnizorul de servicii  nu va raspunde pentru niciun fel de neconcordanta in gestiunile Clientului.
13.2  Vom pune la dispozitie Serviciile in baza acestui Acord si a Planului de Abonare aplicabil pentru care v-ati inregistrat.
13.3  Vom executa Serviciile intr-o maniera profesionala in conformitate cu materialul myPOS.
13.3  Intentionam, insa nu garantam, ca serviciile pentru care v-ati inregistrat vor fi disponibile 24 ore pe zi, 7 zile pe saptamana. Intentia de mai sus nu se aplica pentru:
(a)  Serviciile sau parte din serviciile care nu pot permite efectuarea lucrarilor de intretinere sau altor activitati de dezvoltare. In cazul in care din diverse motive vom fi nevoiti sa intrerupem Serviciile pe perioade mai lungi decat ne-am fi asteptam in mod normal, vom depune eforturi rezonabile pentru a publica in avans detaliile privind o astfel de activitate pe website; si
(b)  Orice indisponibilitate cauzata de circumstante care depasesc controlul nostru, inclusiv, spre exemplu, un caz de forta majora, act de guvernare, inundatie, incendiu, cutremur, greva, act de terorism sau oricare alta problema pe piata muncii (altele decat cele care implica angajatii nostri), furnizarea defectuasa a serviciilor de Internet si aplicatii non-myPOS.
13.4  NU GARANTAM URMATOARELE:
(a)  SERVICIILE VOR FI EXECUTATE FARA ERORI/INTRERUPERI, SAU CA VOM CORECTA TOATE TIPURILE DE ERORI ASOCIATE SERVICIILOR;
(b)  SERVICIILE VOR OPERA IN COMBINATIE CU DATELE, CONTINUTUL SAU APLICATIILE DVS., SAU CU ORICE PROGRAM HARDWARE, SOFTWARE, SISTEME SAU DATE CARE NU SUNT FURNIZATE DE NOI; SI
(c)  CA SERVICIILE VOR RESPECTA CERINTELE, SPECIFICATIILE SAU ASTEPTARILE DVS.
13.5  CERINTE MINIME HARDWARE NECESARE PENTRU RULAREA OPTIMA A PROGRAMULUI SOFTWARE myPOS
Calculator/Point-of-Sale (POS): Sistem de operare: Windows 7, Procesor: Dualcore 2.6 Ghz, Memorie: 2GB RAM, Spatiu liber pe HDD: 100 GB.
Tablete/Mobile: Procesor : Quad-Core 1,2 Ghz, Memorie : 1536 Mb.

14.    Confirmarile dvs.
14.1  CONFIRMATI CA:
(a)  Inainte de inregistrarea dvs. la Servicii vi s-a acordat o oportunitate rezonabila de a examina si de a va convinge de toate produsele si serviciile la care se face referire in prezentul Acord, inclusiv serviciile pe care le-ati avut la dispozitie;
(b)  Inainte de a incheia aceast Acord nu v-ati bazat pe abilitatile sau judecatile noastre si nu ar fi rezonabil pentru dvs. de a va baza pe astfel de abilitati sau judecati; si
(c)  In situatia in care achizitia de produse in baza acestui Acord s-a efectuat prin referire la o mostra sau un model demonstrativ, inainte de a va inscrie la Servicii vi s-a oferit o oportunitate rezonabila:
(i)  pentru a va convinge ca produsele corespund mostrei sau modelului in ceea ce priveste calitatea, starea si conditia; si
(ii)  pentru a examina mostra sau modelul demonstrativ in vederea detectarii unor eventuale defecte, si astfel ati profitat de acea oportunitate.
(d)  NU PUTEM GARANTA CA SERVICIILE NU SUNT LIPSITE DE ERORI SI NU PUTEM ADMITE CA EXISTENTA UNOR ASTFEL DE ERORI  REPREZINTA INCALCAREA ACESTUI ACORD. Spre exemplu, operarea si disponibilitatea sistemelor folosite pentru accesarea serviciilor, inclusiv serviciul public de telefonie, retelele computerizate si cele de Internet, pot fi imprevizibile si pot interfera din cand in cand sau pot impiedica accesul la Servicii. Nu ne facem responsabil in cazul unei astfel de interferente sau impiedicari in utilizarea Serviciilor.

15.    Declaratiile dvs. si garantiile
15.1  Dvs. garantati ca in cazul in care v-ati inregistrat sa folositi Serviciul in numele unei alte persoane sau entitati legale, dvs. detineti autoritatea de a agrea prezentul Acord in numele respectivei persoane sau entitati si ca sunteti de acord ca prin inregistrarea la utilizarea serviciilor angajati raspunderea legala a persoanei sau entitatii in numele careia v-ati inregistrat in vederea respectarii tuturor obligatiilor inscrise in prezentul Acord, fara a se limita doar la propriile obligatii personale care deriva din acest Acord.
15.2  Dvs. reprezentati si garantati ca datele dvs. nu violeaza sau incalca niciun drept de proprietate intelectuala sau alte drepturi de proprietate, inclusiv dreptul la publicitate sau viata privata, a oricarei persoane, companie sau entitate, sau a altei terte parti.

16.    Dispute legale, limitari si exonerarea de raspundere
16.1  Nicio excludere sau limitare care contravine legii
(a)  Nicio prevedere din acest Acord nu opereaza in vederea excluderii, restrictionarii sau modificarii aplicarii oricarei conditii sau garantii implicite, exercitarii oricarui drept sau remedierii, sau impunerii oricarei obligatii in baza oricarui statut, norma sau lege (inclusiv Legea Consumatorului www.anpc.ro din Actul Competitiei si al Consumatorului 20120) in cazul in care s-ar realiza:
(i)  ar contraveni statutului, normelor si legilor; sau
(ii)  ar determina orice conditie a prezentului Acord sa devina nula si neavenita.
(Obligatie non-exclusiva).
(b)  In cazul in care orice parte a prezentului Acord poate contraveni unui astfel de statut, norma sau lege sau o parte a acestui Acord devine nula si neavenita din punct de vedere legal, atunci acest Acord va opera in continuare ca si cum acea sectiune nu ar exista, in caz contrar acest Acord isi va produce efectele.
16.2  LIMITAREA SAU EXONERAREA DE RASPUNDERE
(a)  EXCEPTAND SITUATIA PRIVIND OBLIGATIILE NON-EXCLUSIVE, RASPUNDEREA myPOS SI A SOCIETATILOR SALE AFILIATE PRECUM SI A DIRECTORILOR, ANGAJATILOR, AGENTILOR, CONSULTANTILOR SAI FATA DE DVS., REZULTATA FIE DIRECT SAU INDIRECT, PRIVIND FIE ACORDUL FIE PERFORMANTA SAU NEPERFORMANTA ACESTUIA SI REZULTATA IN URMA ORICARUI PREJUDICIU ACCIDENTAL, SPECIAL, PUNITIV SAU SUBSECVENT, SAU IN BAZA ALTOR DISPOZITII LEGALE, ESTE LIMITATA DUPA CUM URMEAZA:
(i)  myPOS NU ARE NICI O RASPUNDERE PENTRU PIERDEREA VENITURILOR, A PROFITULUI, SAU ALTERAREA REPUTATIEI, DAUNE-INTERESE, PIERDEREA ECONOMIILOR SAU BENEFICIILOR ANTICIPATE, SAU ORICE ALTE PIERDERI INDIRECTE, DIRECTE SAU SPECIALE, DAUNE, COSTURI SAU CHELTUIELI SAU ALTE DAUNE PRETINSE IN BAZA ACESTUI ACORD;
(ii)  myPOS NU ARE NICI O RASPUNDERE PENTRU PIERDEREA SAU PREJUDICIILE CAUZATE DIN ALTE CONSIDERENTE CARE NU TIN DE CONTROLUL REZONABIL myPOS SI PARTILOR AFILIATE ACESTEIA;
(iii)  RASPUNDEREA MYPOS ESTE LIMITATA LA SUMA TOTALA AFERENTA TARIFELOR PLATITE DE DVS. PENTRU SERVICIILE INCLUSE IN ACEST ACORD.
(b)  Exceptand cele mentionate mai sus precum si situatia privind obligatiile non-exclusive, SERVICIILE BETA SI ACCESUL GRATUIT SUNT FURNIZATE ASA CUM SUNT (AS-IT-IS) FARA NICIO GARANTIE.

17.    Intarziere plata tarife abonament si alte cheltuieli
17.1  IN EVENTUALITATEA IN CARE VA AFLATI IN SITUATIA DE NEINDEPLINIRE A OBLIGATIEI DE A VA PLATI TARIFUL DE ABONAMENT SAU ORICE ALTE CHELTUIELI  (INCLUSIV PENALITATI), IAR ACEASTA INTARZIERE IMPLICA O SOCIETATE DE COLECTARE A DATORIILOR SI/ SAU O FIRMA DE AVOCATURA PENTRU COLECTAREA DATORIEI, VA FACETI RESPONSABILI PENTRU SUPORTAREA TUTUTOR CHELTUIELILOR DE RECUPERARE AFERENTE. IN CAZUL IN CARE SOCIETATILE DE COLECTARE/RECUPERARE CREANTE PERCEP COMISION PRIVIND RECUPERAREA CREANTEI, DVS. VA FACETI RESPONSABIL SA ACHITATI PENTRU LICHIDAREA DATORIEI SI COMISIONUL CATRE ACESTE SOCIETATI .
17.2  SUMELE SCADENTE SE SUPUN UNEI DOBANZI PENALIZATOARE DE 0,15% PE ZI DE INTARZIERE, CALCULATA DE LA DATA SCADENTA PANA LA DATA LA CARE ESTE ACHITATA. VALOAREA DOBANZII PENALIZATOARE POATE DEPASI CUANTUMUL SUMEI ASUPRA CAREIA SUNT CALCULATE.

18.    Incetarea Acordului
18.1  Incetarea Acordului de catre dvs.
Puteti intrerupe utilizarea Serviciului in orice moment in urma unei notificari scrise conform art. 18.4, contactandu-ne pentru a  anula abonamentul dvs. si stergerea continutului de date, daca este cazul. Orice tarife de abonament platite de dvs. in avans nu sunt rambursabile. Incetarea contractului de catre dvs. nu va scuteste de obligatia de a achita sumele restante catre myPOS. Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile prezentului Acord.
18.2  Incetarea Acordului de catre myPOS
Noi putem rezilia Acordul incheiat cu dvs. in urmatoarele situatii:
(a)  Dvs. ati incalcat orice prevedere a acestui Acord (sau ati actionat intr-o maniera care indica in mod evident ca nu intentionati sau ca nu sunteti capabil sa respectati niciunul dintre termenii si conditiile prezentului Acord);
(b)  Suntem fortati de lege sa procedam in acest fel (spre exemplu, atunci cand furnizarea Serviciilor catre dvs. este sau devine ilegala);
(c)  Furnizarea Serviciilor catre dvs. nu mai este, in opinia noastra, viabila din punct de vedere comercial; sau
(d)  Am ales sa intrerupem furnizarea Serviciilor sau orice sectiune a acestora.
18.3  Consecintele rezultate in urma rezilierii.
Incetarea abonamentului dvs. va avea urmatoarele consecinte:
(a)  Indepartarea accesului la ofertele noastre din cadrul Serviciilor;
(b)  Stergerea datelor si a informatiilor din contul dvs., inclusiv informatiile dvs. personale, numele de utilizator si parola, precum si informatiile aferente acestora, fisierele si materialele asociate contului dvs. (sau oricarei parti a acestuia); myPOS va notifica cu cel putin 15 (cincisprezece) zile inainte de incetare, la adresa de e-mail pe care ne-ati furnizat-o ca parte din inregistrarea dvs., cu instructiunile privind modul in care puteti retrage datele dvs. inainte de o astfel de incetare.
(c)  Blocarea utilizarii Serviciilor.
18.4  In orice situatie, Acordul poate fi reziliat unilateral de catre oricare dintre parti, cu conditia unei notificari prealabile scrise comunicata cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data la care rezilierea urmeaza sa-si produca efectele.
18.5  In cazul in care nu achitati Tariful de Abonare in timp util, putem decide (si fara a prejudicia drepturile noastre) suspendarea Serviciilor pe o anumita perioada de timp (agreata de noi. In cazul in care continuati sa intarziati plata Tarifului(lor) de Abonament, myPOS  are dreptul sa rezilieze unilateral contractul, fara nici o notificare prealabila si fara indeplinirea vreunei formalitati.
18.6  Incetarea Acordului in baza art. 18.5 nu va afecta drepturile si caile de atac pe care le poate avea oricare dintre parti conform legii.
18.7  In cazul in care Serviciile sunt reziliate de noi sau dvs., dvs. agreati ca pana la data inchiderii contului dvs.(data la care rezilierea isi produce efectele) sa efectuati plata integrala a sumei datorate.

19.    Dispozitii Generale
19.1  Intarzieri
Niciuna dintre parti nu se face responsabila pentru orice intarziere sau indeplinire defectuasa a obligatiilor sale in baza acestui Acord atunci cand acestea se datoreaza unor cauze neimputabile partilor. Aceasta clauza nu se aplica oricarei obligatii de a achita tarifele conform Planului de Abonare.
19.2  Cesiunea Acordului
Dvs. nu veti cesiona drepturile si obligatiile rezultate din acest Acord unei terte persoane, fara acordul scris din partea myPOS.
Dvs. nu aveti dreptul de a sub-licentia, sub-inchiria unei terte persoane serviciile care fac obiectul prezentului Acord fara consimtamantul scris din partea myPOS.
Doar myPOS sau afiliatii sai au dreptul de cesionare si licentiere a acestor servicii.
19.3  Renuntare
Neexercitarea unui drept din cadrul prezentului Acord de către dvs. sau de catre noi nu constituie şi nu va fi considerată drept renunţare sau cădere din respectivele drepturi.
19.4  Legislatie aplicabila si proceduri judiciare
(a)  Acest Acord este guvernat si constituit in conformitate cu legile din Romania,  executat in intregime pe teritoriul Romaniei, fara a produce efecte principiilor conflictului de legi.
(b)  Neintelegere dintre parti in legatura cu clauzele si executarea prezentul Acord se vor solutiona pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil,  orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest Acord, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea/neexecutarea ori desfiintarea acestuia, va fi solutionat de catre instantele judecatoresti competente din Romania.
(e)  Dvs. sunteti singurul responsabil pentru cunoasterea si respectarea legilor care va pot interzice sa utilizati orice sectiune a Serviciilor.
19.5  Actiune de derogare pentru o clasa
Orice procedura de solutionare a disputelor, fie in mod arbitrar sau in insanta, va fi condusa pe baza individuala si nu in actiune colectiva sau reprezentativa sau ca un membru denumit sau nedenumit dintr-un colectiv, in actiune consolidata, reprezentativa sau privata, cu conditia ca atat dvs. si myPOS sa agreati in scris in mod specific sa procedati in aceasta maniera in urma initierii procedurii relevante. Aceasta prevedere nu se aplica in cazul in care o astfel de clauza de renuntare este interzisa prin lege.
19.6  Divizibilitate prevederilor Acordului
In cazul in care orice parte a acestui Acord este considerata nula si neavenita sau in conflict cu alta lege, partile vor încerca să reformuleze respectiva prevedere în mod valabil, legal şi aplicabil astfel incat sa indeplineasca scopul initial al respectivei sectiuni sau prevederi a Acordului, portiunile ramase ramand in vigoare in intregime.
19.7  Notificari
Orice notificare acordata in baza acestui Acord de catre una dintre parti catre cealalta sa va efectua si se va transmite in scris pe e-mail. Notificarile catre myPOS vor fi trimise la notice@mypos.ro sau la orice alta adresa de e-mail comunicata dvs. pe e-mail de myPOS in acest scop. Notificarile catre dvs. vor fi trimise la adresa de e-mail pe care ati furnizat-o cand ati stabilit accesul dvs. la Serviciu si la orice alta adresa comunicata de dvs..
19.8  Drepturile tertelor parti
Nicio persoana care nu este parte din acest Acord nu are dreptul de a aplica sau de a beneficia de niciunul dintre termenii sai.
19.9  Modificari aduse prezentului Acord
Ne rezervam dreptul de a modifica in orice moment prezentul Acord si sa impunem termeni sau conditii noi sau suplimentare privind utilizarea Serviciilor de catre dvs. Va vom notifica cu privire la orice modificare adusa acestui Acord postand astfel de instiintari pe site-ul nostru de internet, sau trasmitandu-va o scrisoare sau un e-mail de informare. In cazul in care nu sunteti de acord cu aceste modificari, va trebui sa intrerupeti utilizarea Serviciului si sa ne trimiteti o notificare de incetare a acestui Acord. Continuarea utilizarii Serviciilor va fi considerata ca un accept al respectivelor modificari si al termenilor si conditiilor suplimentare.
19.10  Contractare electronica
Utilizarea serviciilor include abilitatea de a incheia acorduri si/ sau de a efectua tranzactii electronice. ADMITETI CA INREGISTRARILE ELECTRONICE REPREZINTA ACORDUL SI INTENTIA DVS. DE A VA OBLIGA SA PLATITI PENTRU ASTFEL DE ACORDURI SI TRANZACTII. Sunteti de acord sa primiti notificari privind Serviciile sau prezentul Acord prin email. Sunteti de acord ca orice notificare de acest gen care este trimisa electronic sa respecte toate cerintele legale de comunicare.

Demo Gratuit